SZPITAL
GŁOWNO

Centrum Zdrowia ABiS

42 719 64 60
szpital-glowno@wsinf.edu.pl